Kostfaglig vejledning

Køkkenområdet tilbyder vejledning af uddannede kostfaglige vejledere.

Køkkenområdets kostfaglige vejledere kan tilkaldes ved behov for ernæringsvejledning til beboere, eller for undervisning af personale. Herunder individuel, personlig vejledning af beboer, pårørende, personale og/eller udarbejdelse af kostplaner og vurdering af nuværende tiltag. Dette uanset ernæringsmæssig udfordring fx småtspisende og vægttab, diabetes, ønske om vægttab mm.

Derudover er kostfaglige vejledere bindeled mellem Køkkenområdet og Ældrecentrene og tager bl.a. imod tilbagemeldinger på maden, spørgsmål, ønsker mm. Herunder også årligt afdelingsbesøg sammen med afdelingsleder.

Kostfaglige vejledere kan kontaktes på tlf.: 41 93 68 22/ 41 93 68 17